VVĮ portfelio apžvalga

Valdymo koordinavimo centras reguliariai rengia apibendrintąsias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) ataskaitas, kuriose pateikiami viso Lietuvos VVĮ portfelio duomenys, leidžiantys įvertinti VVĮ veiklos ir finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Kasmet rengiamos dvi apibendrintosios ataskaitos: metinė ir pusmetinė ataskaitos.

2017 metų 6 mėnesių VVĮ rezultatai

Pajamos 1 241 mln. eurų
Norm. grynasis pelnas 114 mln. eurų
Turto apskaitinė vertė 9 331 mln. eurų
Svertas (D/E) 23,5 %
Norm. ROE (pask. 12 mėn.) 4,4 %
Darbuotojai 38,4 tūkst.
VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė mlrd. eurų
VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė mlrd. eurų
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė mlrd. eurų

Naujienos

Seminaras-diskusija „Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VV... 2017-11-13
Valdymo koordinavimo centras kartu su EY neteisėtų veiksmų tyrimų ir prevencijos padalinio ekspertais surengė seminarą-diskusiją „Korupcijos rizikos valdymas Lietuvos VVĮ – geroji praktika, kritiniai ...

VVĮ Indeksas

0 Lt

Strateginiai VVĮ projektai

Valdymo ir skaidrumo politika

Apžvelgiamą valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelį sudaro 108 ūkinę komercinę veiklą vykdančių valstybės kontroliuojamų įmonių.

Valdybų nariams

Valdymo koordinavimo centras ieško nepriklausomų valdybos narių.

Įmonių socialinė atsakomybė