VVĮ portfelio apžvalga

Valdymo koordinavimo centras reguliariai rengia apibendrintąsias valstybės valdomų įmonių (VVĮ) ataskaitas, kuriose pateikiami viso Lietuvos VVĮ portfelio duomenys, leidžiantys įvertinti VVĮ veiklos ir finansinius rezultatus per tam tikrą laikotarpį. Kasmet rengiamos dvi apibendrintosios ataskaitos: metinė ir pusmetinė ataskaitos.

2017 metų 6 mėnesių VVĮ rezultatai

Pajamos 1 241 mln. eurų
Norm. grynasis pelnas 114 mln. eurų
Turto apskaitinė vertė 9 331 mln. eurų
Svertas (D/E) 23,5 %
Norm. ROE (pask. 12 mėn.) 4,4 %
Darbuotojai 38,4 tūkst.
VVĮ portfelio apskaičiuota rinkos vertė mlrd. eurų
VVĮ portfelio apskaitinė turto vertė mlrd. eurų
VVĮ portfelio nuosavo kapitalo vertė mlrd. eurų

Naujienos

VVĮ valdymas stiprinimas įtraukiant nepriklausomus narius 2018-03-07
Lietuvai siekiant įstoti į Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizaciją (EBPO) stiprinamas valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymas. Tai ypač pastebima pastarąjį pusmetį - tai rodo augantis kole...

VVĮ Indeksas

0 Lt

Strateginiai VVĮ projektai

Valdymo ir skaidrumo politika

Apžvelgiamą valstybės valdomų įmonių (VVĮ) portfelį sudaro 66 ūkinę komercinę veiklą vykdančios valstybės kontroliuojamos įmonės.

Valdybų nariams

Valdymo koordinavimo centras ieško nepriklausomų valdybos narių.

Įmonių socialinė atsakomybė